Özel 19 lu Hacet Duası

Hacet duası olarak edilecek binlerce Dualar vardır bu hacet dualarından bir tanesi de 19 gün boyunca edilen bu duadır. Allah tealadan özel haceti olan kimse önce haceti için fiili dualarda bulunur daha sonra halis bir beden ve halisane bir niyet ile ona yönelerek ondan hacetini dileğini ister. Biz zayıf ve aciz olan kulların dileklerinin yerine gelmesi için çok Dua etmeli ve aynı şekilde çokça sabretmeliyiz. Sabır ve namazla bununla birlikte dua ile ondan istenmelidir.

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talebleri olanlar için son derece tesirli bir duâ formülü vermek istiyorum bu bölümde de.

Bu duâyı tatbik eden pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına nâil oldular, bunlara yakından şahidim!..
Yanlız şunu kesinlikle ifâde edeyim. Haksız yere, başkalarına zulûm için, ya da kötü amaçlı olarak bu formül tatbik edilirse; bunu yapanın aslâ başı belâdan kurtulmaz; ettiği ters dönüp kendisini vurur.

Özel 19 lu Hacet Duası

Önce şu altı Allah ismini iyice ezberleyelim:
-FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."
Beş vakit namazın farzının arkasından 19 defa "ALLAHÛEKBER" denildikten sonra, 19’ar harfli bu altı isim her gün okunacak, 19'ar defa.

19. günden sonra, şayet muradın oluşmamış ise, herhangi bir nedenle sıkıntın, içinde bulunduğun Zorluk devam ediyorsa, o takdirde bu isimlere ilâveten şu âyet-i de ekleyerek okuyacaksın her defasında yukardaki isimlere ilave olarak.. Yani şöyle:
Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun.
Seyec'alullâhu bâ'de usrin yusra."
Bu metin 19 defa tekrar edilecek, beş vakit namazın farzlarının arkasından, 19 gün süre ile.

Ayetin manâsı da şudur:
-Allah, her güçlüğün arkasından bir kolaylık verir!.." (65-7)

Eğer talebiniz, sıkıntıdan kurtulmak değil de daha başka ise, o takdirde, yukarıda yazdığım âyet-i kerîme yerine, yine 19'ar harfli olan, konusuna göre, şu âyet-i kerîmeleri okuyabilirsiniz:

İlim için:

Yuallimeküm kitabe vel hikmete.
(Size kitabı ve hikmeti öğretir.)

Fetih için:

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
Asâallâhu en ye'ti bilfethi
Vec’âllena min ledünke nasiyra
(Doğrusu sana öyle bir fetih verdik ki, Feth-i Mubiyn (apaçık fetih)'dir.
Umulur ki Allah Bil-feth getirir.
Ledünnünden bize nusret kıl.)
Düşmanına gâlib gelmek için:
İnne hızballahi hümül gâlibûn
El hükmü lillahil âliyyül kebîr
(Muhakkak ki Allah hizbi galip gelir.)
Düşmanından korunmak için:
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
Hasbünallâhu veni'mel vekîl
Ni'mel mevlâ veni'men nasıyr
(Allah bana yeter, O’ndan gayrı vücud yok,
Allah bana yeter o ne güzel vekildir
Ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır.)

Rızık genişliği için:

Ve terzuku men teşâ bigayri hisab
Ve â'tednâ leha rızkan kerîma
İnnallâhe huvel ganiyyül Hamîd
(Dilediğine hesapsız rızık verirsin,
Ona bol rızık hazırladık,
Muhakkak ki Allah Ğaniy ve Hamid'dir.)

Kaynak (DuaveZikir Kitabı )

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Özel 19 lu Hacet Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları